Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Cộng Tác Viên Toàn Quốc 30/11/2016
2 Cửa Hàng Phó Đà Nẵng 30/11/2016
3 Nhân Viên Marketing Đà Nẵng 30/11/2016
4 Người mẫu Đà Nẵng 30/11/2016
5 Nhân Viên Bán Hàng Online Đà Nẵng 30/11/2016
6 Nhân Viên Sửa Áo Quần 20 Âu Cơ, Đà Nẵng 30/11/2016
7 Thu Ngân 172 Lê Duẩn, Đà Nẵng 30/11/2016
8 Thu Ngân 173 Bà Triệu, Huế 30/11/2016
9 Thu Ngân 18 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ 30/11/2016
10 Nhân Viên Bán Hàng 81 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng 31/12/2016
11 Nhân Viên Bán Hàng 415 Lê Duẩn 31/12/2016
12 Nhân Viên Bán Hàng 81 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng 31/12/2016
13 Nhân Viên Bán Hàng 80 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng 31/12/2016
14 Nhân Viên Bán Hàng 236 Lê Duẩn, Đà Nẵng 31/12/2016
15 Bảo Vệ 236 Lê Duẩn, Đà Nẵng 31/12/2016
16 Bảo Vệ 80 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng 31/12/2016
17 Bảo Vệ 05 Hùng Vương, Nam Phước, Quảng Nam 31/12/2016
18 Nhân Viên Pha Chế 20 Âu Cơ, Đà Nẵng(Tầng 3) 31/12/2016
19 Stylist Đà Nẵng 31/12/2016
20 Nhân Viên Bán Hàng 18 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ 31/12/2016