Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Cộng Tác Viên Toàn Quốc Không có hạn chót
2 Marketing Đà Nẵng 31/10/2018
3 Người Mẫu Đà Nẵng Không có hạn chót
4 Nhân Viên Bảo Vệ Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quy Nhơn, Gia Lai, Kon Tum, Tuy Hòa, Nha Trang 05/05/2018
5 Nhân Viên Bán Hàng Online Đà Nẵng 31/10/2018
6 Cửa Hàng Phó 24 Hoàng Văn Thụ, Kon Tum 01/05/2018
7 Cửa Hàng Phó Đà Nẵng 10/05/2018
8 Nhân Viên Bán Hàng Đà Nẵng, Quảng Nam 30/06/2018
9 Nhân viên thu ngân 172 Trần Quý Cáp, Nha Trang 30/06/2018
10 Trưởng BP Online Đà Nẵng 30/06/2018