Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Cửa Hàng Phó 175 Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện 01/03/2018
2 Cửa Hàng Phó 24 Hoàng Văn Thụ, Kon Tum 01/03/2018
3 Marketing Đà Nẵng 01/03/2018
4 Nhân Viên Bán Hàng Online Đà Nẵng 01/03/2018
5 Người Mẫu Đà Nẵng Không có hạn chót
6 Cộng Tác Viên Toàn Quốc Không có hạn chót