blog1
Từ ngày 8 - 14/2/2022, các khách hàng của FM Style có hóa đơn mua hàng cao nhất sẽ nhận được 1 cặp nhẫn hoặc 1 cặp dây chuyền bạc từ thương hiệu PNJ theo chương trình "Mua đồ đôi, nhận nhẫn đôi".