#TRENDING STYLE

Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Công nhân may có tay nghề Đà Nẵng Tuyển liên tục
2 Cửa Hàng Phó (Phó Quản Lý Cửa Hàng) Đà Nẵng, Quảng Nam, Vinh, Phú Yên 31/07/2019
3 Nhân viên Marketing Đà Nẵng Không có thời hạn
4 Nhân viên Thu Ngân Đà Nẵng, Vinh, Phú Yên 31/07/2019
5 Nhân viên Bảo Vệ Đà Nẵng 30/06/2019
6 Nhân viên bán hàng Đà Nẵng, Quảng Nam 30/06/2019
7 Người mẫu Livestream Đà Nẵng Tuyển liên tục
8 Cộng tác viên Toàn Quốc Toàn Quốc, Tự Do Không có

Hướng dẫn mua hàng

Product Added to Cart