Theo Dõi Đơn Hàng

Làm thế nào để có thể theo dõi đơn hàng của tôi

Bạn có thể dễ dàng theo dõi đơn hàng chỉ với 3 bước:

Bước 1:  Nhấn vào icon Tài Khoản và Đăng Nhập vào website 

- Ngoài đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó, Khách Hàng có thể đăng nhập qua Facebook hoặc Google

Bước 2: Kích chọn vào Đơn Hàng Của Tôi 

Bước 3: Chọn tất cả đơn hàng, hoặc các trạng thái khác đơn hàng đã đặt trước đó và xem chi tiết đơn hàng đã đặt