Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm này?

TÌm Kiếm hót
quần thể thao quần thể thao quần thể thaoquần thể thao

Theo Dõi Đơn Hàng

Làm thế nào để có thể theo dõi đơn hàng của tôi

Bạn có thể dễ dàng theo dõi đơn hàng chỉ với 3 bước:

Bước 1:  Nhấn vào icon Tài Khoản và Đăng Nhập vào website 

- Ngoài đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó, Khách Hàng có thể đăng nhập qua Facebook hoặc Google

Bước 2: Kích chọn vào Đơn Hàng Của Tôi 

Bước 3: Chọn tất cả đơn hàng, hoặc các trạng thái khác đơn hàng đã đặt trước đó và xem chi tiết đơn hàng đã đặt