Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Cửa Hàng Phó (Phó Quản Lý Cửa Hàng) Đà Nẵng, Quảng Nam 31/12/2021
2 Nhân viên Marketing Đà Nẵng Không có thời hạn
3 Công nhân may có tay nghề 182 Tô Hiệu, TP Đà Nẵng Tuyển liên tục
4 Nhân viên Thu Ngân Đà Nẵng, Vinh, Phú Yên
5 Nhân viên Sale Online 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng tuyển liên tục
6 Nhân viên bảo vệ 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng tuyển liên tục
7 Nhân viên bán hàng Đà Nẵng
8 Người mẫu Livestream Đà Nẵng Tuyển liên tục
9 Cộng tác viên Toàn Quốc Toàn Quốc, Tự Do Không có
10 NHÂN VIÊN XEM CAMERA 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. 30/06/2021
11 NHÂN VIÊN THU NGÂN CHI NHÁNH 266 NGUYỄN VĂN CỪ, TP VINH 30/06/2021
12 NHÂN VIÊN SALE ONLINE 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. 30/06/2021
13 CỬA HÀNG PHÓ, THU NGÂN CHI NHÁNH 35 NGUYỄN VĂN CỪ, ĐÀ LẠT - SẮP KHAI TRƯƠNG VÀO THÁNG 6.2021. 30/06/2021
14 CỬA HÀNG PHÓ, THU NGÂN CHI NHÁNH 182 TĂNG BẠT HỔ, QUY NHƠN - SẮP KHAI TRƯƠNG VÀO THÁNG 6.2021. 30/06/2021
15 NHÂN VIÊN BẢO VỆ 172 LÊ DUẨN 30/06/2021
16 TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. 30/06/2021
17 CHUYÊN VIÊN STYLIST 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. 30/06/2021
18 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, THIẾT KẾ PHẦN MỀM, CHUYÊN VIÊN BA (BUSINESS ANALYST) 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. 30/06/2021
19 NHÂN VIÊN CHẠY QUẢNG CÁO FB ADS 48 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. 30/06/2021