Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Công nhân may có tay nghề Đà Nẵng Tuyển liên tục
2 Cửa Hàng Phó (Phó Quản Lý Cửa Hàng) Đà Nẵng, Quảng Nam 31/12/2021
3 Nhân viên Marketing Đà Nẵng Không có thời hạn
4 Nhân viên Thu Ngân Đà Nẵng, Vinh, Phú Yên
5 Nhân viên Bảo Vệ Đà Nẵng
6 Nhân viên bán hàng Đà Nẵng
7 Người mẫu Livestream Đà Nẵng Tuyển liên tục
8 Cộng tác viên Toàn Quốc Toàn Quốc, Tự Do Không có