Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm này?

TÌm Kiếm hót
quần thể thao quần thể thao quần thể thaoquần thể thao

Tin tức tuyển dụng

Chuyên viên Livetream

Tuyển dụng Chuyên viên Livetream

Đang tuyển

Vị trí:  Chuyên viên Livetream

Mức lương: 15,000,000đ - 20,000,000đ

Địa điểm:  48 Yên Bái72 Núi Thành

Trợ lý đối ngoại

Tuyển dụng trợ lý đối ngoại

Đang tuyển

Vị trí:  Trợ lý đối ngoại

Mức lương: 9,000,000đ - 10,000,000đ

Địa điểm:  72 Núi Thành - Đà Nẵng

Chuyên viên C&B

Tuyển dụng Chuyên viên C&B

Đang tuyển

Vị trí:  Chuyên viên C&B

Mức lương: 7,000,000đ - 9,000,000đ

Địa điểm:  72 Núi Thành - Đà Nẵng

Chuyên viên Nhân sự xưởng may

Chuyên viên Nhân sự xưởng may

Đang tuyển

Vị trí:  Chuyên viên Nhân sự xưởng may

Mức lương: 7,000,000đ - 10,000,000đ

Địa điểm:  72 Núi Thành - Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn toàn quốc

Đang tuyển

Vị trí:  Chuyên viên tư vấn

Mức lương: 5,000,000đ - 7,000,000đ

Địa điểm:  Toàn quốc

Chuyên viên Thương mại điện tử

Chuyên viên Thương mại điện tử

Đang tuyển

Vị trí:  Chuyên viên Thương mại điện tử

Mức lương: 7,000,000đ - 12,000,000đ

Địa điểm:  72 Núi Thành - Đà Nẵng

Cửa hàng phó

Tuyển dụng Cửa hàng phó trên toàn quốc

Đang tuyển

Vị trí:  Cửa hàng phó

Mức lương: 6,000,000đ - 12,000,000đ

Địa điểm:  Toàn quốc

Công nhân may

Tuyển 1000 Công nhân may công nghiệp

Đang tuyển

Vị trí:  Công nhân may

Mức lương: 7,000,000đ - 16,000,000đ

Địa điểm:  182 Tô Hiệu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng185/86 Lê Trọng Tấn, Đà Nẵng

Cửa hàng phó

Tuyển dụng Cửa hàng phó Đà Nẵng/Quảng Nam/Quãng Ngãi/Đà Lạt

Đang tuyển

Vị trí:  Cửa hàng phó

Mức lương: 6,000,000đ - 10,000,000đ

Địa điểm:  Đà NẵngQuảng NamQuảng NgãiĐà Lạt

Cửa hàng phó

Tuyển dụng Cửa hàng phó Đà Nẵng/Quảng Nam/Quãng Ngãi/Đà Lạt

Đang tuyển

Vị trí:  Cửa hàng phó

Mức lương: 6,000,000đ - 10,000,000đ

Địa điểm:  Đà NẵngQuảng NgãiĐà Lạt

Cửa hàng phó

Tuyển dụng Cửa hàng phó

Đang tuyển

Vị trí:  Cửa hàng phó

Mức lương: 6,000,000đ - 10,000,000đ

Địa điểm:  73 Trần Hưng Đạo

Quản lý vùng

Tuyển dụng Quản lý vùng

Đang tuyển

Vị trí:  Quản lý vùng

Mức lương: 15,000,000đ - 30,000,000đ

Địa điểm:  Toàn quốc

Giám đốc điều hành khối online

Giám đốc điều hành khối online

Đang tuyển

Vị trí:  Giám đốc điều hành khối online

Mức lương: 30,000,000đ - 50,000,000đ

Địa điểm:  Đà Nẵng

Chuyên viên đào tạo (bán hàng/ chăm sóc khách hàng)

Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo Toàn quốc (bán hàng/ chăm sóc khách hàng)

Đang tuyển

Vị trí:  Chuyên viên đào tạo (bán hàng/ chăm sóc khách hàng)

Mức lương: 10,000,000đ - 15,000,000đ

Địa điểm:  Đà Nẵng

Cửa hàng phó

Tuyển dụng cửa hàng phó tại Quảng Ngãi

Đang tuyển

Vị trí:  Cửa hàng phó

Mức lương: 6,000,000đ - 10,000,000đ

Địa điểm:  312 Quang Trung - TP. Quảng Ngãi,482 Nguyễn Nghiêm - Đức Phổ179 Quang Trung - TP Quảng Ngãi