Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Công nhân may có tay nghề Đà Nẵng Tuyển liên tục
2 Nhân viên May Mẫu Đà Nẵng 30/04/2019
3 Cửa Hàng Phó (Phó Quản Lý Cửa Hàng) Đà Nẵng, Quảng Nam 15/04/2019
4 Nhân viên Marketing Đà Nẵng 15/04/2019
5 Nhân viên Thu Ngân Đà Nẵng, Quảng Nam 15/04/2019
6 Nhân viên Bảo Vệ Đà Nẵng, Quy Nhơn 15/04/2019
7 Nhân viên bán hàng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn 15/04/2019
8 Người mẫu Ảnh và mẫu Livestream Đà Nẵng Tuyển liên tục
9 Cộng tác viên Toàn Quốc Toàn Quốc, Tự Do Không có